Project overview com/sl/

From Help.4pm
Revision as of 13:30, 11 July 2013 by Writer (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Stanje

Za hiter pregled stanja projekta oz. faz glede na vnaprej določene parametre:

  • finančna uspešnost (vrednost projekta - stroški)
  • realizacija ur
  • splošna ocena

4.5.Stanje.jpg