Project form reports com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Kontrolna projektna poročila

Kontrolna projektna poročila pripravljamo v zavihku PROJEKT/POROČILA/POROČILA OBDOBJA. V tabeli je seznam že pripravljenih poročil z osnovnimi podatki. Če želimo pogledati podrobnosti obstoječega poročila, ga urediti ali natisniti, kliknemo na ikono očesa 10.IkonaOko.jpg, ki odpre obrazec za urejanje poročila. Novo projektno poročilo dodamo s klikom na gumb dodaj.

Urejanje kontrolnega projektnega poročila

Kontrolno projektno poročilo ima že predizpolnjena polja:

 • Program
 • Projekt
 • Vodja projekta
 • Obdobje: začetek projekta ali obdobja, ki se začne en dan po predhodnem poročilu. Datume lahko prilagajate.
 • Povzetek stanja je spustni seznam: brez težav, nekaj težav, kritično.
 • Obrazložitev je besedilno polje.

Tabele

 • Doseženi mejniki in rezultati je predizpolnjena tabela, ki vključuje mejnike in naloge, ki imajo predviden datum zaključka v izbranem obdobju. Predizpolnjena so lahko polja v stolpcih: mejnik/rezultat, nosilec (seznam sodelujočih na projektu), rok.

Polje predvideno/realizirano je tekstovno polje. Polje stanje je povezano s spustnim seznamom: brez težav, nekaj težav, kritično. Po potrebi lahko dodajamo še nova polja.

 • Odprte zadeve in tveganja vsebuje besedilna polja in spustni seznam oseb na projektu.

Posamezno vrstico v tabeli odpremo za urejanje

 • s klikom na ikono 2.2.2.ikonaSvincnik.jpg.
 • popravimo oz. dopolnimo z manjkajočimi podatki,
 • potrdimo vpis s klikom na ikono 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg ali prekličemo s klikom na [file:4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg].
 • nov vpis v tabelo, ki ni povezan z načrtovanimi nalogami in mejniki, dodamo s klikom na gumb Dodaj, izpolnimo polja v tabeli in potrdimo vpis.

Obrazec vsebuje še besedilno polje priloge (pripnemo povezave). Ko končamo z urejanjem, obrazec shranimo in natisnemo.