My4pm/sl/

From Help.4pm
Revision as of 15:23, 14 August 2013 by Writer (talk | contribs) (Undo revision 8555 by Writer (talk))
Jump to navigationJump to search

Moja delovna plošča

Osnovna delovna plošča, ki je prilagojena vsakemu uporabniku, glede na njegove pravice. Tu so zbrane najbolj pogosto uporabljene funkcionalnosti, ki jih uporabniki potrebujejo pri vsakodnevnem delu.

3.13.nadzornaPlosca.jpg

Hitri dostopi

Uporabnik poljubno določa, katere bližnjice v HITRIH DOSTOPIH bolj pogosto uporablja. Po potrebi jih kadarkoli zamenja s klikom na ikono puščice.

 • Okno se širi oz. krči s klikom na ikoni več/manj na dnu okvirja.
 • Privzet prikaz je 5 elementov v navadnem pogledu.
 • Vsebino hitrega dostopa lahko zamenjate v naslovni vrstici okvirja hitri dostop. S klikom odprete bližnjice do vnaprej pripravljenih seznamov: naloge, mejniki, sestanki, komentarji nalog, komentarji projektov, projekti, novi dokumenti.

3.13.hitriDostopOdprtPopUP.jpg

 • Hitri dostop, ki ste ga nazadnje uporabljali, ostane prikazan, dokler ga ponovno ne zamenjate.
 • Ikona 3.13.ikonaSeznam.JPG je bližnjica do seznama MOJE NALOGE / OPRAVI.


Naloge

V seznamu so vse moje sprejete naloge.

 • Ime naloge odpre obrazec s podrobnostmi naloge,
 • ime projekta je povezava do podatkov o projektu.
 • 3.11.1.ikonaPescenaUra.jpg povezava do obrazca za vnos dela.
 • 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG hitra bližnjica za dodajanje komentarja na nalogo in spremembo statusa naloge v opravljena.

3.13.HitriDostopDoNalog.JPG

Mejniki

V seznamu so vsi moji sprejeti mejniki. Ime mejnika odpre obrazec s podrobnostmi naloge, ime projekta je povezava do podrobnih podatkov o projektu.

 • Ikona 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG odpre hitre bližnjice za dodajanje komentarja na mejnik in obvestila, da je mejnik opravljen.

3.13.hitriDostopDoMejnikov.JPG

Sestanki

V seznamu so vsi moji sprejeti sestanki. Ime mejnika odpre obrazec s podrobnostmi sestanka, ime projekta je povezava do podrobnih podatkov o projektu.

 • Ikona 3.11.1.ikonaPescenaUra.jpg odpre obrazec za vnos dela.
 • Ikona 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG odpre hitro bližnjico za dodajanje komentarja na sestanek
 • S hitro bližnjico sprejmete oz. zavrnete povabilo na sestanek in zaključite z vpisovanjem ur.

3.13.hitriDostopDoSestankov.JPG

Komentarji nalog

V seznamu je zadnjih dvajset komentarjev na mojih nalogah, sortirani po kronološkem redu, najnovejši na vrhu.

 • 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG hitra bližnjica za dodajanje odgovora na komentar.

3.13.hitriDostopDoKomentarjevNalog.JPG

Komentarji projektov

V seznamu je zadnjih dvajset komentarjev na mojih projektih, sortirani po kronološkem redu, najnovejši na vrhu.

 • 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG hitra bližnjica za dodajanje odgovora na komentar.

3.13.HitriDostopDoKomentarjevProjektov.JPG

Projekti

Seznam projektov uporabniki urejajo samostojno. To pomeni, da poljubno dodajajo in odstranjujejo s seznama. Seznam je sestavljen iz projektov, na katerih uporabnik sodeluje, in projektov, ki jih vodi (krepka pisava).

 • Ime projekta je povezava na splošne podatke o projektu (Izkaznica)
 • Ikona 3.13.ikonaHitriDostopPuscicaDol.JPG skriva bližnjice do posameznih zavihkov na projektu:
  • naloge in mejniki
  • finance
  • komentarji
  • dokumenti
 • projekt lahko odstranite iz seznama v hitrih dostopih s klikom na ikono 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg.

3.13.hitriDostopProjektov.jpg

Novi dokumenti

V seznamu je zadnjih 20 dokumentov, ki so bili dodani v katero koli mapo v 4PM. Prikaz dokumentov je odvisen od pravic uporabnika.

Seznam vsebuje:

 • povezavo do dokumenta,
 • datum, ko je bil dokument naložen v 4PM,
 • kdo je dokument naložil in
 • pot do mape, v kateri je dokument.

3.13.hitriDostopDoNovihDokumentov.jpg

Koledarček - vnos ur

Koledarček je namenjen sprotnemu pregledu in evidentiranju opravljenega dela, pomembnih mejnikov (ali zaključkov nalog), napovedanih sestankov in dopustov uporabnika.

V povezavi z grafičnim pregledom vpisa ur ima uporabnik hiter in ažuren vpogled v opravljeno projektno in neprojektno delo ter odsotnosti.

3.13.koledarcek-vnos ur.JPG

Koledarček vsebuje povezave do trenutnega datuma, 5 preteklih in 5 prihodnjih dni.

 • Datum prikaže podrobnosti dnevnih vpisov, kjer lahko urejate, dodajate ali brišete že obstoječe vpise.
 • Vpisane ure je dnevni seštevek vseh vpisanih ur projektnega, neprojektnega dela in odsotnost.

Ikone:

 • 3.11.1.ikonaPescenaUra.jpg klik odpre obrazec za vpis ur
 • 3.13.ikonaMejnik.JPG
  • hiter vpogled v mejnike oz. zaključke nalog na dan (barvna ikona)
  • klik doda nov mejnik
 • 10.IkonaMozicki.jpg
  • hiter vpogled v sestanke na dan (barvna ikona)
  • klik doda nov sestanek
 • 3.13.ikonaSonce.JPG
  • stanje dopusta
  • klik je povezava na obrazec za vnos novega zahtevka

sive ikone: nimajo nobenega povezanega zapisa
barvne ikone: imajo aktivne zapise.

Dobro je vedeti
Prikaz ikon in možnost klikanja na posamezne ikone sta odvisna od pravic trenutnega uporabnika in vklopljenih modulov.

Moja opozorila in informacije

Semaforji, ki opozarjajo uporabnika o pomembnih novostih, o zamudah, manjkajočih vpisih na nalogah, mejnikih in sestankih; o dopustih* in potnih nalogah* (odvisno od vklopljenega modula).

3.13.mojaOpozorilaInInformacije.JPG

naloge

 • nove - seznam novih, dodeljenih nalog.
 • opravljam - seznam sprejetih nalog, ki so razvrščene v semafor glede na bližino roka za zaključek.
  • bela - vse naloge, ki jih opravljam
  • zelena - naloge v roku
  • rumena - naloge blizu roka (do 7 dni)
  • rdeča - naloge čez rok (datum zaključka je pred trenutnim dnevom)

sestanki

 • novi - nova povabila na sestanke, ki jih moram sprejeti,
 • trenutni:
  • bela - vsi sestanki
  • zelena - prihodnji sestanki
  • rumena - sestanki prihodnjih 7 dni
  • rdeča - pretekli sestanki, ki jih moram zaključiti (in vpisati opravljeno delo, komentar)

mejniki

 • novi - seznam novih mejnikov
 • trenutni - seznam sprejetih mejnikov, ki so razvrščeni v semafor glede na bližino roka.
  • bela - vsi moji mejniki
  • zelena - mejniki v roku
  • rumena - mejniki blizu roka (do 7 dni)
  • rdeča - mejniki čez rok (datum zaključka je pred trenutnim dnevom)

opozorila

Hiter vpogled v število vpisanih ur dela in manjkajoče ure.

dopusti

 • preostanek ur - število ur dopusta, ki jih ima uporabnik na voljo v trenutnem letu
 • naslednji - datum naslednjega dopusta
 • nepotrjeni - datumi zahtevkov za dopust, ki jih mora odgovorna oseba potrditi

Povezava je na modul dopusti.

potni nalogi

 • za potrditi
  • bela - vsi potni nalogi, ki čakajo na potrditev
 • za likvidacijo
  • bela - vsi izpolnjeni obračuni, ki čakajo na likvidacijo.

Dobro je vedeti
Prikaz posameznega seznama je odvisen od nastavitev, ki jih določimo uporabniku pri nastavitvah udeležencev.

Opozorila in informacije - vodstveni pregledi

Za uporabnike, ki vodijo projekte oz. organizacijo. Semaforji in seznami so namenjeni hitrejšemu vpogledu v delo na projektih in zaposlencev: preseganje dodeljenih ur, zamujanje, neocenjene naloge, kritični projekti so zbrani in dostopni z enim klikom.

3.13.opozorilaINInformacije VodstveniPregledi.jpg

naloge

 • opravljene - seznam opravljenih nalog na mojih projektih, ki jih moram zaključiti in oceniti ali zavrniti.
 • s presežkom ur - seznam sprejetih nalog, ki so razvrščene v semafor glede na dodeljene in opravljene ure.
  • bela - vse naloge, tudi tiste naloge, ki nimajo dodeljenih ur,
  • zelena - brez presežka,
  • rumena - naloge do 10 % presežka,
  • rdeča - naloge z več kot 10 % presežka opravljenih ur nad dodeljenimi.

Naloge, ki nimajo dodeljenih ur, niso vključene v semaforju.

 • terminsko - seznam sprejetih nalog, ki so razvrščene v semafor glede na bližino roka za zaključek.
  • bela - vse naloge, tudi tiste, ki nimajo datuma zaključka,
  • zelena - naloge v roku,
  • rumena - naloge blizu roka (do 7 dni),
  • rdeča - naloge čez rok (datum zaključka je pred trenutnim dnevom).

Dobro je vedeti
Naloge, ki nimajo datuma zaključka, niso vključene v semaforju.

sestanki

 • potrjeni za naprej
  • bela - seznam potrjenih sestankov
 • za potrditi: *
  • rumena - seznam prihodnjih sestankov, ki jih moram potrditi

Če je vklopljena nastavitev aplikacije, da je začetno stanje sestanka "potrjeno", potem sestankov ni treba dodatno potrjevati.

mejniki

 • za potrditi - seznam opravljenih mejnikov
 • ki zamujajo - seznam sprejetih mejnikov, ki so razvrščeni v semafor glede na bližino roka.
  • rdeča - mejniki čez rok (datum zaključka je pred trenutnim dnevom)

dopusti

 • za potrditi - datumi zahtevkov za dopust, ki jih mora odgovorna oseba potrditi
  • bela - vsi zahtevki za dopuste
  • zelena - potrditev dopusta še ne zamuja
  • rumena - potrditev zamuja

Povezava je na modul dopusti.

potni nalogi

 • predlogi
  • bela - vsi potni nalogi
  • zelena - potni nalogi, ki čakajo na potrditev
  • rumena - potni nalogi, v pripravi
 • obračuni
  • bela - vsi moji obračunu
  • zelena - izpolnjen obračun
  • rumena - potrjen predlog oz. obračun v pripravi

moji projekti

 • terminska realizacija
  • bela - vsi moji projekti
  • zelena - projekti v predvidenem roku
  • rumena - projekti do 7 dni v zamudi
  • rdeča - več kot 7 dni zamude

Projekti, ki imajo vpisano subjektivno oceno dokončanosti in datum zaključka, so upoštevani v semaforju (zelena, rumena, rdeča)

 • finančna realizacija
  • bela - vsi moji projekti
  • zelena - razlika med stroški in prihodki je pozitivna in je več kot 25 %. Pri internih projektih so stroški manjši kot je vrednost projekta.
  • rumena - Razlika med stroški in prihodki je 0 oz. manj kot 25 %.
  • rdeča - Razlika med stroški in prihodki je negativna. Pri internih projektih stroški presegajo vrednost projekta.

Pregled vpisov ur

Hiter grafični vpogled v vpisane ure po dnevih in glede na vrsto aktivnosti:

 • projektno delo
 • neprojektno delo
 • odsotnost

3.13.pregledVpisovUr.JPG