Dopust/sl/

From Help.4pm
Revision as of 09:25, 16 October 2012 by Writer (talk | contribs) (Created page with "'''Dopusti''' Modul dopusti zajema celoten postopek spremljanja dopustov, od načrtovanja (vloga za nov zahtevek dopusta), potrditve predlaganega dopusta (ali zavrnitve) do preg...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Dopusti

Modul dopusti zajema celoten postopek spremljanja dopustov, od načrtovanja (vloga za nov zahtevek dopusta), potrditve predlaganega dopusta (ali zavrnitve) do pregledovanja načrtovanih odsotnosti.


Pomembno:
Administrator mora predhodno urediti:
1.uporabniške pravice (skupine) Dopusti za vse uporabniške skupine,
2.vpisati dopust osebam, ki ga imajo po pogodbi,
3.šifrante aktivnosti za različne vrste dopusta,
4.določiti potrjevalca dopustov,

1)Uporabniški skupinam najprej določimo pravice, da lahko vnašajo dopust oz. lahko urejajo število ur dopusta za posameznike (običajno je to ena oseba). Dobro je vedeti: zaradi lažjega nadzora nad uporabniškimi skupinami: 1)Uporabniško skupino vnašalec dopolnite z možnostjo vnosa dopusta 2)Ustvarite novo uporabniško skupino, ki ji določite možnost urejana dopusta za posameznike (vpisuje število ur dopusta za vsakega posameznika).


2)Vsakemu zaposlencu v določimo:

  • število ur dopusta: udeleženci / osebe / sodelavci / izbrana oseba / dopusti
  • privzetega potrjevalca - osebo, ki potrjuje predlagani dopust – udeleženci / osebe /sodelavci / izbrana oseba / nastavitve. Oseba lahko načrtuje tudi kolektivni dopust.


3)Poznamo več tipov dopusta, ki jih določimo v splošno / sistemizacija / seznam aktivnosti se za tipe aktivnosti odsotnosti / dopusti, in sicer zato, da 4PM pravilo odšteva porabo dopusta:

  • redni dopust (plačan): koriščenje rednega dopusta se odšteva od dodeljene kvote in iz kvote prenosa starega dopusta
  • izredni dopust (plačan): koriščenje izrednega dopusta se ne odšteva od dodeljene kvote
  • študijski dopust (plačan): kvota študijskega dopusta se določi sproti, po pogodbi. Kvota ur se določi posamezniku v osebnih nastavitvah in se ob koriščenju odšteva od določene kvote študijskega dopusta na letni ravni. Študijski dopust se ne prenaša v novo leto, se ga pa planira.
  • izredni neplačani dopust: ni določene kvote ur.
  • kolektivni dopust: načrtovanje in evidentiranje dopusta za celo organizacijo ali izbrano skupino zaposlenih.