Vehicles/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Vozila

Administrator uredi podatke o službenih in osebnih vozilih:

  • osebnim vozilom določimo lastnika in registrsko številko,
  • službenim vozilom – registrsko številko.

2.2.5 Splošno2.jpg