Project money flow part/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Denarni tok

4PM omogoča planiranje in spremljanje denarnega toka na nivoju projekta. Finančne dogodke lahko napovemo vnaprej in povežemo:

 • z mejniki (zaključki nalog) ali pa
 • načrtujemo posebne datume, ko se bodo zgodili.

Tako prehitimo računovodstvo, ki zgolj evidentira pretekle finančne dogodke, in pomagamo pri usklajevanju denarnega toka na nivoju organizacije. Več o denarnem toku.

Denarni tok

 • izberemo obdobje za pregledovali finančnega plana in realizacije projekta:
 • izberemo vrsto finančnih dogodkov: stroški, prihodki, mesečna vsota
 • barve so v treh odtenkih:
  • svetla – napoved
  • enaka legendi – realizacija
  • temnejša – preseganje realizacije nad planom

Denarni tok projekt.JPG

Planiranje denarnega toka

 1. Izberemo tip vpisa: prihodek ali odhodek
 2. Povežemo s fazo oz. nalogo (neobvezno)
 3. Vpišemo datum – privzet datum konca naloge/faze, ali pa vpišemo poljuben datum
 4. Valuto in davek določimo ob vpisu projekta (izkaznica), lahko popravimo.
 5. Vpišemo vrednost
 6. Poljubno dodamo opis.

Postopek poljubno ponavljamo, planirani prihodki in odhodki se izpisujejo v tabeli, hkrati se posodobi graf:

4.2.9.denarniTokPregeldPrihodkovOdhodkov.jpg

Realizacija denarnega toka

 1. klik na zeleno kljukico 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg potrdimo, da je strošek oz. prihodek realiziran,
 2. vpišemo manjkajoče podatke.

Ko zapis shranimo, se iz napovedi prenese med realizirane stroške/prihodke. Tudi to se takoj prikaže v grafu (sprememba barvne sheme).

Barve:

 • zelena - prihodek
 • rdeča - odhodek

Dobro je vedeti

Če stroške oz. prihodke vpisujemo v zavihku realizirani stroški oz. prihodki, so ti tudi prikazani v grafu kot nenapovedani stoški oz. prihodki.