Project group/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Skupine projektov

V zavihku SPLOŠNO / PROJEKTI določite in dopolnite seznam skupin projektov. Skupine projektov so namenjene grupiranju projektov v ožje skupine: oddelki, programi, področja....

Skupine projektov so pomembne za:

  • pri določanju projektnih pravic - pravice dostopa uporabnikov do projektnih podatkov glede na skupino projektov.
  • morebitno povezovanje z računovodskimi sistemi (skupina = stroškovno mesto):
  • spremljanje stroškov po programih oz. skupinah projektov (vodilni projekt)

Namig Priporočamo, da se skupine projektov ujemajo z računovodskimi stroškovnimi področji. Tako bo tudi morebitna povezava z vašim ERP sistemom lažja.

Z gumbom dodaj odpremo polje za vnos nove skupine projekta: vpišete naziv skupine projektov in shranite.

2.2.1 Projekti.jpg