Zip codes/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Splošno

V zavihku pošte urejamo seznam slovenskih pošt (že vnesen) in po želji dodajamo tuje pošte: izberemo državo, in vpišemo poštno številko ter naziv (kraj) pošte.

Delovni koledar

Vsaka organizacija delovni koledar prilagodi svojim delovnim procesom. Administrator določi delovni čas, kateri dnevi v tednu so delovni ter praznične dni.

Delovni čas

Privzeta nastavitev delovnega časa je od 8:00 do 16:00, z pol ure malice. Spremembe delovnega časa vplivajo na vpis nadur, koriščenje dopusta in evidenco ur za praznike. Če določite čas za malico, potem to vpliva na vpis števila ur in nadur.

Enote

Enote za pripravo kompleksnega finančnega plana pri sofinanciranih projektih.

Vozila in vrste vozil

Če imamo vklopljen modul potni nalogi, moramo urediti prevozna sredstva. Najprej določimo vrste vozil in jih ustrezno označimo:

  • službena vozila: vnos kilometrov: začetno in končno stanje števca kilometrov, vnos vozil;
  • osebni avtomobil: ima lastnika, omogočen vnos vozil;
  • javna prevozna sredstva: ni omogočen vnos vozil, nima lastnika, ni potreben vnos kilometrov;

2.2.5 Splošno1.jpg

Administrator uredi podatke o službenih in osebnih vozilih:

  • osebnim vozilom določimo lastnika in registrsko številko,
  • službenim vozilom – registrsko številko.

2.2.5 Splošno2.jpg

Vpliv Sprememb/ Potrjevalci sprememb

V zavihku urejamo spustni seznam projektnih sprememb, ki vplivajo na potek projektov.

Naročila

V zavihku naročila lahko dodajamo nove vrste naročil. Vrsti naročila določite privzetega skrbnika, ki bo poskrbel za zbiranje ponudb. Pri dodajanju novih naročil, se v spustnem seznamu vrsta naročil pojavijo tukaj dodane možnosti.

Vrste naročil.JPG