Zakaj4PM/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Zakaj 4PM?

 • multiprojektno vodenje,
 • napredno načrtovanje in spremljanje izvedbe projektov,
 • načrtovanje zasedenosti ekipe, delovnih skupin,
 • enostaven vnos in urejanje nalog, mejnikov, sestankov,
 • ocenjevaje izvedbe posameznikov, nalog in projektov,
 • spremljanje finančne realizacije projektov: stroški, prihodki, prilivi,
 • shranjevanje in izmenjava dokumentov na naprednem projektnem portalu (repozitoriju),
 • enostavno vodenje evropskih (sofinanciranih) projektov in pripravo predpisanih poročil,
 • raznovrstne hitre preglede po projektih,
 • grafični pregledi z ganotgramom projektov, nalog, faz, mejnikov,
 • prilagodljivost potrebam organizacije in posameznega uporabnika,
 • relacije med nalogami,
 • spremljanje in koriščenje nadurnega dela,
 • napredno kopiranje projektov,
 • »priljubki« - bližnjice do najpomembnejših pregledov
 • vnaprej pripravljene analize in poročila.