Work persons summary/sl/

From Help.4pm
Revision as of 12:00, 1 July 2019 by Writer (talk | contribs) (→‎Finančni pregledi)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Pregledi

Glede na pravice imajo uporabniki (vodstvo) možnost dostopa različnih zbirnih (multiprojektnih) pregledov, ki olajšajo spremljanje opravljenega dela, načrtovanje dela in odločanje.

Vodstveni pregledi:

 • delo oseb – seštevni pregledi opravljenih ur (projektno, neprojektno delo, odsotnosti, stroški, opravljene in koriščene nadure, vrednost projektnih ur, prevoz na delo, službena pot v km, vrednost kilometrine, dnevnice, drugi stroški, stroški skupaj) ter podrobni pregledi po mesecih/dnevih za osebo;
 • delo na aktivnih projektih – pregled splošnih podatkov o aktivnih projektih v izbranem obdobju;
 • delo na projektih - pregled dela po vrsti projektov;
 • delo po vrsti dela - pregled dela po vrsti dela;
 • delo po aktivnostih - analiza opravljenega dela po aktivnostih in projektih v določenem obdobju z možnostjo izbire osebe;
 • vpisi oseb – podrobni pregledi dnevnih vpisov oseb: kaj osebe delajo, koliko ur porabijo, na katerih projektih in nalogah delajo. Enostaven pripomoček za ocenjevanje preteklega dela.
 • delo v obdobju – podrobni pregledi dela v obdobju na projektnih nalogah;
 • nevpisano delo - seznam oseb, ki imajo manjkajoče vpise projektnega dela v določenem obdobju (upošteva dodeljene zadolžitve, delovni koledar in zaposlitev). Privzeta vrednost je tekoči mesec, uporabnik prilagaja obdobje glede na svoje potrebe.
  • Opravljene ure: število ur, ki so jih osebe vpisale
  • Manjkajoče ure: število ur, ki bi jih, glede na število delovnih dni v obdobju, morale osebe vpisati. V seznamu ni oseb, ki so vpisale vse ure.
 • članstvo na projektih: seznam sodelavcev in pregled projektov, projektnih vlog in projektnih pravic (skupine projektov);


 • vse naloge – pregled vseh nalog pomaga pri načrtovanju dela in zasedenosti zaposlenih;
 • vsi mejniki – pregled vseh mejnikov na vseh projektih v organizaciji;
 • vsi komentarji – na enem mestu so zbrani komentarji na projektih – pregled nad dogajanjem pri projektih;

Finančni pregledi

 • denarni tok [1]
 • pregled možnih prilivov [2],
 • prihodki [3],
 • stroški – osebe,
 • stroški – organizacije,
 • realizacija planov: analitičen pregled po projektu, partnerju, vrsti stroška, letu; planu vs. realizaciji (tip projekta KC).
 • potni nalogi,
 • kazalniki,
 • plače.