Public order type/sl/

From Help.4pm
Revision as of 09:28, 1 July 2019 by Writer (talk | contribs) (→‎Naročila)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Naročila

V zavihku naročila lahko dodajamo nove vrste naročil. Vrsti naročila določite privzetega skrbnika, ki bo poskrbel za zbiranje ponudb. Pri dodajanju novih naročil, se v spustnem seznamu vrsta naročil pojavijo tukaj dodane možnosti.

Vrste naročil.JPG