Difference between revisions of "Project work periods com/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
(Created page with "Obdobja urnih postavk - Če se določa urna postavka na nivoju projekta (PROJEKT / UDELEŽENCI), je to treba vsakič posebej na vsakem projektu spremeniti. - Če je urna posta...")
(No difference)

Revision as of 16:03, 13 January 2020

Obdobja urnih postavk - Če se določa urna postavka na nivoju projekta (PROJEKT / UDELEŽENCI), je to treba vsakič posebej na vsakem projektu spremeniti. - Če je urna postavka določena samo na projektu, pomeni, da ima lahko oseba samo eno urno postavko, če je določena na osebi, ima lahko več. - Pri kompleksnih vrstah projektov pa imajo lahko osebe različne projektne urne postavke, ki so povezane z obdobjem, ki jih določimo v IZKAZNICI PROJEKTA / OBDOBJE URNIH POSTAVK.

Ko imamo določena projektna obdobja, moramo urediti še urne postavke UDELEŽENCEM: