Project team work period/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Pregled v obdobju

V pregledu spremljamo delo zaposlenih na projektu v izbranem obdobju:

  • glede na dodeljene in opravljene ure,
  • potne stroške (kilometrina in ostali stroški),
  • planirane in realizirane stroške dela (odvisno od pravic).

Klik na + pri imenu odpre seznam faz, na katerih ima oseba planirane in vpisane naloge.

4.1.3.PregledVobdobju.jpg