Project evaluation/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Ocene in zaključevanje projektov

Pomembna sestavina projektnega vodenja je zaključevanje in ocenjevanje projekta, projektnega vodje in ekipe. Ko projekt zaključimo v zavihku splošno, ga premaknemo v seznam zaključeni projekti (arhiv). Vsi podatki o projektu ostajajo vedno dostopni v arhivu. Oseba z ustreznimi pravicami projekt kadarkoli ponovno aktivira.

Projekt zaključimo v IZKAZNICI PROJEKTA:

 • kliknemo na gum zaključi projekt
 • 4PM preveri, ali so izpolnjeni pogoji (zaključene vse aktivnosti (mejniki in naloge, prilivi)
 • odpre se obrazec, v katerem:
  • izberete novo stanje projekta: spustni seznam določi administrator v SPLOŠNO / PROJEKTI / STANJA PROJEKTOV,
  • vpišete datum dejanskega konca projekta (lahko je različen od trenutnega datuma),
  • izberete razloge za zaključevanje seznam določi administrator v SPLOŠNO / PROJEKTI / RAZLOGI ZA ZAKLJUČEVANJE.

Zaključeni projekti so v zavihku PROJEKTI / ZAPRTI PROJEKTI. V izkaznici zaprtih projektov so podatki o zaključitvi:

 • plan realizacije je 100 %.
 • Datum konca - ročno vpisan v obrazec za zaključevanje,
 • datum zaključka v 4pm - samodejni datum in čas zaključka
 • stanje projekta pred zaprtjem
 • projekt zaprl - kdo je zaprl projekt v 4PM
 • razlogi za zaključek - iz obrazca za zaključevanje
 • ocenjevanje zaključeno [da, ne]

Pogoji za zaključevanje projekta

Projektni vodja mora zaključiti vse naloge, mejnike in sestanke ter vpisati prilive na prihodke. Na zaključene projekte ni več možno dodajanje novih nalog, niti ni več možno vpisovati opravljenega dela, lahko pa vpisujete komentarje oz. dodajate priponke.

Ocenjevanje projekta

4PM omogoča dvostopenjsko ocenjevanje.

 • sprotno ocenjevanje zadolžitev posameznikov (pri zaključenih zadolžitvah)

Projektni vodja ali oseba, ki ima pravico, številčno in opisno oceni projekt in posameznike, ki so sodelovali na projektu. Priporočamo, da izvedbo posameznih nalog ocenjujete sproti.

 • končna ocena projekta in posameznikov:
  • opisno
  • z oceno.

4.9.ocenaProjekta.jpg