Project costs plan com/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Plan stroškov

Stroške lahko planiramo za vsak projekt, v planu jih razdelimo glede na tipe stroškov.

4PM podpira 2 načina planiranja:

 • enostavno planiranje
 • napredno planiranje

Nastavitev načina planiranja

 • Enostavno planiranje (seznam)
 • privzeti način planiranja po vrstah stroškov:
  • trajanje projekta je eno obdobje,
  • stroške načrtujemo samo za našo organizacijo,
  • ne načrtujemo pavšalnih stroškov.

Če projektu naknadno dodamo faze, potem se načrtovane vrste stroškov podedujejo v fazah.

 • Plan v tabeli - Primerno je za sofinancirane projekte, ki trajajo dalj časa (več mesecev, let), na projektu sodeluje več partnerjev.

4.2.1.spremembaVKompleksniObdobjeOrganizacije.jpg

Enostaven plan stroškov

 • izberemo, ali želimo načrtovati stroške po projektu ali po fazah.
 • v seznamu izberemo tip stroška,
 • vpišemo planirani znesek stroška in
 • vnos potrdimo.

4.2.1.planStroskovEnostaven.jpg

Pomembno

 • Skupen plan stroškov sešteje vse planirane stroške na nivoju projekta in posameznih faz.
 • Potne stroške moramo načrtovati vnaprej, če želimo vpisovati stroške kilometrine in službenih poti na projekt.
 • Stroški zaposlenih je sistemski zapis, ki je povezan z aktivnostmi, poročanjem o delu. Če želimo načrtovati aktivnosti na projektu (naloge, mejnike), morajo biti v finančnem planu projekta (oz. faze), lahko je vrednost 0 €.
 • Faze morajo biti predhodno načrtovane. Če faze vključimo kasneje, se načrtovani tipi stroškov podedujejo iz nadrejene faze/projekta. Skupna vrednost plana ne spremeni, saj je višina podedovanih stroškov na novih faza enaka 0 €.

Evropski projekti

Ko planiramo stroške evropskih projektov, je logika planiranja stroškov enaka. Izpolnimo še:

 • stroškovno področje,
 • upravičeni stroški in
 • povrnjeni stroški.

Plan v tabeli

Pri planiranju poljubno uporabimo kategorije:

 • po obdobjih: (leto, mesec, kvartal), ki jih določimo v izkaznici projekta pred izdelavo finančnega plana (!). V tem primeru, vsaki vrsti stroška načrtujemo obdobje, v katerem bo realiziran. Ta način planiranja je primeren za daljše projekte, ki imajo skozi življenjski cikel različno dinamiko nastajanja stroškov. Če je strošek enak v vseh obdobjih, označimo različna obdobje od in do. Če se strošek razlikuje po obdobjih, potem je vsako obdobje v svoji vrstici. Obdobje od-do je enako.
 • po organizacijah - če na projektu sodelujejo različne organizacije, ki imajo vsaka svoj finančni plan: stroške evidentiramo za posamezne podizvajalce oz. dobavitelje.
 • dinamičnih režijskih stroških - različne možnosti.

Dinamični režijski stroški (overheads)

Na projektu (ali fazi) lahko planiramo dinamične režijske stroške. 4PM izračuna vrednost režijskih stroškov glede na vnaprej določen način izračuna:

 • Odstotek vrednosti stroškov – %
 • Koeficient vpisanih ur – v €
 • Fiksna vrednosti – v €

Pravilno planiranje stroškov poenostavi spremljanje finančne realizacije.

4.2.1.planStroskovKompleksnObdobjeOrganicacije.jpg

Namigi za urejanje tabele *Če želimo urejati vpisan strošek, ga odpremo s klikom na ikono svinčnik 2.2.2.ikonaSvincnik.jpg.

Napredni finančni plan za sofinancirane projekte (part, life, cofin, nfm).