Difference between revisions of "Persons utilization/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
Line 36: Line 36:
  
 
*Svetlo vijola - naloge, ki imajo začetni in končni datum in so dodeljene uporabniku
 
*Svetlo vijola - naloge, ki imajo začetni in končni datum in so dodeljene uporabniku
*Temno vijola - na nalogi se del grafa obarva vijola, ko je v dodeljeni nalogi vpisano delo
+
*Temno vijola - na nalogi se del grafa obarva temno vijola, ko je na dodeljeni nalogi vpisano delo
 
*Črtkana črta - graf je prikazan s črtkano črto takrat, ko je datum zaključka naloge v preteklosti in prikazuje kdaj bi lahko bila naloga narejena, če bi uporabnik delal samo na tej nalogi
 
*Črtkana črta - graf je prikazan s črtkano črto takrat, ko je datum zaključka naloge v preteklosti in prikazuje kdaj bi lahko bila naloga narejena, če bi uporabnik delal samo na tej nalogi

Revision as of 15:51, 26 July 2019

PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV

4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo začetni in končni datum' ter dodeljene ure, 4PM izračuna povprečno število ur, ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge.

Plan zasedenosti lahko urejajo tisti uporabniki/uporabniške skupine, ki imajo za to odprte pravice.

Filtriranje prikaza

  • S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost. Na enak način lahko filtriramo tudi delovne skupine.
    PZ.JPG  • Zasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta.
    PZ3.JPG
  • Izberemo lahko, da nam plan zasedenosti prikazuje samo nekatere naloge: brez datuma zaključka, brez dodeljenih ur, naloge, ki so sprejete ali dodeljene.


PZ4.JPG

4PM za vsako osebo izračuna povprečno načrtovano obremenitev: oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi skupno povprečno dnevno obremenitev posameznika.


Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).

S pomikom miške na ikono vprašaja (desno zgoraj), se nam prikaže legenda, ki nam prikazuje vrednost % glede na barvo.
PZ66.png


Plan zasedenosti nam daje možnost, da se nekatere vrste nalog ne prikazujejo. S tem lahko izločimo naloge, ki želimo, da se ne prikazujejo v planu in se potematekm ne štejejo v obremenitev posameznika. Sortiranje nalog lahko urejamo s klikom na ikono 'nastavitve'. Ko enkrat vnesemo nastavitev, se ta shrani za naprej.
PZ8.png

Prikazovanje nalog

Pomen barve grafov

  • Svetlo vijola - naloge, ki imajo začetni in končni datum in so dodeljene uporabniku
  • Temno vijola - na nalogi se del grafa obarva temno vijola, ko je na dodeljeni nalogi vpisano delo
  • Črtkana črta - graf je prikazan s črtkano črto takrat, ko je datum zaključka naloge v preteklosti in prikazuje kdaj bi lahko bila naloga narejena, če bi uporabnik delal samo na tej nalogi