Difference between revisions of "Persons utilization/sl/"

From Help.4pm
Jump to: navigation, search
(PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV)
(PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV)
Line 5: Line 5:
  
  
Zasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta.
+
<br> Zasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta. <br> [[file:PZ3.JPG|700px]]
  
  

Revision as of 16:19, 23 July 2019

PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV

4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo začetni in končni datum' ter dodeljene ure, 4PM izračuna povprečno število ur, ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge:

  • S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost. Na enak način lahko filtriramo tudi delovne skupine.
    PZ.JPGZasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta.
PZ3.JPG


4PM za vsako osebo izračuna povprečno načrtovano obremenitev: oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi skupno povprečno dnevno obremenitev posameznika.

Skupna obremenjenost vseh posameznikov je prikazana na zgornji črti grafa (zgornja številka predstavlja skupno število razpoložljivih ur).

Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).

7.planZasedenostiResursovPoOsebah.jpg
7.planZasedenostiResursovPoOsebahNaProjektih.jpg