Difference between revisions of "Persons utilization/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
 
(30 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
=PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV=
 
=PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV=
  
4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo '''začetni in končni datum'''' ter '''dodeljene ure''', 4PM izračuna '''povprečno število ur''', ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge:
+
4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo '''začetni in končni datum'''' ter '''dodeljene ure''', 4PM izračuna '''povprečno število ur''', ki jih ima zadolženi še na voljo v dnevu za izvedbo naloge.
*S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost <br> [[file:PZ.JPG|600px]]
 
  
 +
Plan zasedenosti lahko urejajo tisti uporabniki/uporabniške skupine, ki imajo za to odprte pravice.
  
 +
==Filtriranje prikaza==
 +
*S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost. Na enak način lahko filtriramo tudi delovne skupine. <br> [[file:PZ.JPG|600px]]
 +
 +
 +
<br>
 +
*Zasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta. <br> [[file:PZ3.JPG|700px]]
 +
 +
*Izberemo lahko, da nam plan zasedenosti prikazuje samo nekatere naloge: brez datuma zaključka, brez dodeljenih ur, naloge, ki so sprejete ali dodeljene.
 +
 +
<br>
 +
[[file:PZ4.JPG|500px|]]
 +
 +
4PM za vsako osebo izračuna '''povprečno načrtovano obremenitev''': oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM v tem primeru upošteva že realizirane ure in preostale dodeljene ure. 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi '''skupno povprečno dnevno obremenitev''' posameznika.
  
4PM za vsako osebo izračuna '''povprečno načrtovano obremenitev''': oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi '''skupno povprečno dnevno obremenitev''' posameznika.
 
  
Skupna obremenjenost vseh posameznikov je prikazana na zgornji črti grafa (zgornja številka predstavlja skupno število razpoložljivih ur).
 
  
 
Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).
 
Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).
  
[[file:7.planZasedenostiResursovPoOsebah.jpg|500px|]]
+
S pomikom miške na ikono vprašaja (desno zgoraj), se nam prikaže legenda, ki nam prikazuje vrednost % glede na barvo.  
 
<br>
 
<br>
[[file:7.planZasedenostiResursovPoOsebahNaProjektih.jpg|500px|]]
+
[[file:PZ66.png|300px|]]
 +
 
 +
 
 +
Plan zasedenosti nam daje možnost, da se nekatere vrste dela ne prikazujejo.
 +
S tem izločimo vrsto dela (in vse naloge pod izbrano vrsto), katera ne želimo, da se prikazuje v planu. Izločevanje nalog lahko urejamo s klikom na ikono 'nastavitve'.
 +
<br>
 +
[[file:PZ8.png|300px|]]
 +
<br> Ko enkrat vnesemo nastavitev, se ta shrani za naprej in nam, ob naslednjem pregledu, ni potrebno ponovno odstranjevat vrsto dela.
 +
 
 +
Izločimo na primer tisto vrsto dela, ki gre za pavšalno delo in za katero se vsak dan porabi enak delež časa. V povezavi s tem, lahko spremenimo uporabniku realno razpoložljivost. Realno razpoložljivost urejamo s procenti, vpisanimi desno od imena. Urejamo s klikom na procent in '''shranim''' s klikom na enter (na tipkovnici).
 +
 
 +
Primer: uporabnik vsak dan za administracijo (vrsta dela) porabi 10% svojega časa. Temu uporabniku spremenimo procent na 90%, saj vsak dan porabi 10% za pavšalno delo.
 +
 
 +
 
 +
[[file:Plan_zasedenosti_-_procent.png|300px|]]
 +
 
 +
'''Dobro je vedeti'''<br>
 +
''Ko izberemo vrsto dela in določimo, da se nam ta ne prikazuje, bo to obveljalo. Vrste dela tako ni potrebno vedno znova odstranjevati iz prikaza.''
 +
 
 +
==Prikazovanje nalog==
 +
 
 +
V planu se nam prikažejo naloge za katere je uporabnik zadolžen. Če ima naloga datum začetka v prihodnosti, bo uporabnika naloga bremenila od tistega datuma dalje.
 +
 
 +
===Pomen barve grafov===
 +
 
 +
*<span style="color:#87CEFA">Svetlo modra</span> - naloge, ki imajo začetni in končni datum in so dodeljene uporabniku
 +
*<span style="color:#7B68EE">Temno vijola</span> - Graf se obarva temno vijola glede na vpisano delo uporabnika
 +
*<span style="color:#FF0000">Rdeča</span> (polna) - Če je graf naloge obarvan rdeče pomeni, da je na nalogi vpisanih več ur kot jih je bilo dodeljenih uporabniku
 +
*<span style="color:#FF0000">Rdeča</span> (obroba)  – Graf naloge je označen z rdečo obrobo takrat, ko je uporabnik na nalogo dodeljen vendar nima dodeljenih ur dela
 +
*<span style="color:#87CEFA">Svetlo modra</span> (črtkana obroba) - črtkan graf se pri nalogi pojavi takrat, ko ima naloga datum zaključka v preteklosti in prikazuje kdaj bi bila naloga lahko zaključena, v primeru da bi uporabnik celotno razpoložljivost namenil dotični nalogi. Torej, če naloga ni zaključna se preostanek ur šteje naprej.
 +
 
 +
==Prikazovanje sestankov==
 +
 
 +
Sestanki so planirani dnevno, zato uporabnika bremenijo samo na dan sestanka. Toliko kot je planiranih ur za sestanek, toliko ur se šteje v breme uporabnikom, ki so na sestanek vabljeni.

Latest revision as of 11:05, 12 February 2020

PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV

4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo začetni in končni datum' ter dodeljene ure, 4PM izračuna povprečno število ur, ki jih ima zadolženi še na voljo v dnevu za izvedbo naloge.

Plan zasedenosti lahko urejajo tisti uporabniki/uporabniške skupine, ki imajo za to odprte pravice.

Filtriranje prikaza

 • S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost. Na enak način lahko filtriramo tudi delovne skupine.
  PZ.JPG • Zasedenost lahko filtriramo tudi po projektih. Glede na: stanje projekta, prioriteto, projekt ali skupino projekta.
  PZ3.JPG
 • Izberemo lahko, da nam plan zasedenosti prikazuje samo nekatere naloge: brez datuma zaključka, brez dodeljenih ur, naloge, ki so sprejete ali dodeljene.


PZ4.JPG

4PM za vsako osebo izračuna povprečno načrtovano obremenitev: oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM v tem primeru upošteva že realizirane ure in preostale dodeljene ure. 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi skupno povprečno dnevno obremenitev posameznika.


Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).

S pomikom miške na ikono vprašaja (desno zgoraj), se nam prikaže legenda, ki nam prikazuje vrednost % glede na barvo.
PZ66.png


Plan zasedenosti nam daje možnost, da se nekatere vrste dela ne prikazujejo. S tem izločimo vrsto dela (in vse naloge pod izbrano vrsto), katera ne želimo, da se prikazuje v planu. Izločevanje nalog lahko urejamo s klikom na ikono 'nastavitve'.
PZ8.png
Ko enkrat vnesemo nastavitev, se ta shrani za naprej in nam, ob naslednjem pregledu, ni potrebno ponovno odstranjevat vrsto dela.

Izločimo na primer tisto vrsto dela, ki gre za pavšalno delo in za katero se vsak dan porabi enak delež časa. V povezavi s tem, lahko spremenimo uporabniku realno razpoložljivost. Realno razpoložljivost urejamo s procenti, vpisanimi desno od imena. Urejamo s klikom na procent in shranim s klikom na enter (na tipkovnici).

Primer: uporabnik vsak dan za administracijo (vrsta dela) porabi 10% svojega časa. Temu uporabniku spremenimo procent na 90%, saj vsak dan porabi 10% za pavšalno delo.


Plan zasedenosti - procent.png

Dobro je vedeti
Ko izberemo vrsto dela in določimo, da se nam ta ne prikazuje, bo to obveljalo. Vrste dela tako ni potrebno vedno znova odstranjevati iz prikaza.

Prikazovanje nalog

V planu se nam prikažejo naloge za katere je uporabnik zadolžen. Če ima naloga datum začetka v prihodnosti, bo uporabnika naloga bremenila od tistega datuma dalje.

Pomen barve grafov

 • Svetlo modra - naloge, ki imajo začetni in končni datum in so dodeljene uporabniku
 • Temno vijola - Graf se obarva temno vijola glede na vpisano delo uporabnika
 • Rdeča (polna) - Če je graf naloge obarvan rdeče pomeni, da je na nalogi vpisanih več ur kot jih je bilo dodeljenih uporabniku
 • Rdeča (obroba) – Graf naloge je označen z rdečo obrobo takrat, ko je uporabnik na nalogo dodeljen vendar nima dodeljenih ur dela
 • Svetlo modra (črtkana obroba) - črtkan graf se pri nalogi pojavi takrat, ko ima naloga datum zaključka v preteklosti in prikazuje kdaj bi bila naloga lahko zaključena, v primeru da bi uporabnik celotno razpoložljivost namenil dotični nalogi. Torej, če naloga ni zaključna se preostanek ur šteje naprej.

Prikazovanje sestankov

Sestanki so planirani dnevno, zato uporabnika bremenijo samo na dan sestanka. Toliko kot je planiranih ur za sestanek, toliko ur se šteje v breme uporabnikom, ki so na sestanek vabljeni.