Person salaries/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

URNE POSTAVKE

Urna postavka posameznika velja za izbrano vrsto projektov za določeno obdobje. Vsi vpisi dela, ki so opravljeni v določenem obdobju, bodo obračunani po vpisani urni postavki. Oseba ima lahko za različne vrste projektov različno urno postavko.

Če želimo uporabiti projektno urno postavko samo za določen projekt, jo posamezniku vpišemo pri izbranem projektu; v tem primeru ima posameznik za celotno trajanje projekta enotno urno postavko (npr. povprečno urno postavko).

Pri kompleksnih projektih (vrste: partnerski, čezmejno sodelovanje, SEE) je možno ročno spreminjati različne urne postavke za poljubna obdobja poročanja na nivoju projekta.

Ročni vpis urne postavke

Če nimamo podatkov o plači, vpišemo novo urno postavko ročno, za vsak tip projektov posebej:

 1. izberemo tip projekta
 2. vpišemo datum veljavnosti nove urne postavke
 3. vpišemo vrednost urne postavke

shranimo.

2.1.2.1 VnosOseb5.jpg

Nova urna postavka velja za vse vpisane (poročane) ure, na vseh izbranih vrstah projektov, ki so vpisane od datuma veljavnosti. To pomeni, da bo 4PM izračunal stroške dela na projektih tudi za nazaj, če je datum veljavnosti pred trenutnim datumom, razen, pri tistih projektih, kjer je urna postavka določena na samem projektu.

Izračun urne postavke iz plače

Podatke o plačah za vsakega udeleženca vnesemo ročno ali uvozimo z modulom za uvoz Excelovih tabel. Če imamo vklopljeno splošno nastavitev »avtomatski izračun urne postavke pri uvozu«, se urne postavke ob uvozu izračunajo avtomatsko. Potrebujemo podatke o zaposlencu, številu opravljenih ur in njegovi plači:

 • Podatki o zaposlencu: št. dokumenta (besedilo) ime, priimek, elektronska pošta, ID zaposlenega
 • Podatki o plači:
  • datum plače (predlagamo, da vpišete zadnji dan v mesecu, za katerega je plača);
  • datum plačila
  • Efektivne ure
  • celotna bruto I. plača v €,
  • neupravičeni stroški (bonitete) v €;
  • prispevki na bruto plačo v €,
  • Neupravičeni stroški € (se odštevajo od bruto zneska)
  • Neupravičeni prispevki € (se odštevajo od prispevkov na bruto)
  • stroški za prehrano v €,
  • stroški prevoza na delo v €,
  • stroški potnih nalogov in dnevnic v €.
  • Regres
  • Zavarovanje

2.1.2.1 VnosOseb4.jpg

Pozor!

 • V primeru uvoza podatkov o plačah, pripravimo podatke za vse zaposlene in vse mesece v Excelovi tabeli.
 • pred uvozom plač administrator vklopi splošni nastavitvi »dovoliti považanje plač pri uvozu« in »avtomatski izračun urne postavke pri uvozu«.

Ročni izračun urne postavke

Ko so podatki o plačah vneseni, pripravimo mesečno urno postavko za vsakega sodelavca:

 • izberemo osebo,
 • kliknemo na povezavo Dodaj urno postavko in odpre se obrazec:
 • izberemo vrsto projekta (kompetenčni center, razvojno investicijski, čezmejno sodelovanje), organizacijo, vpišemo datum veljavnosti urne postavke (prvi dan v mesecu). S klikom na gumb izračunaj iz plače, 4PM izračuna urno postavko za mesec po formuli. Postopek ponovimo za vsak mesec, za vsako osebo.

Urna postavka na projektu

Projektno urno postavko določimo za izbran projekt, velja za cel projekt in udeleženec ima samo eno urno postavko'. Če urno postavko med projektom spremenimo, se stroški projektnih ur preračunajo za vse vnose opravljenega dela na projektu po novi urni postavki.

4.1.3.dodajaUrnePostavke.jpg

 1. klik na ikono "urne postavke" pri udeležencu
 2. če je potrebno popravite urno postavko:
  • modre številke - projektna urna postavka, veljavna samo za trenutni projekt;
  • črne številke - urna postavka posameznika, ki je veljavna v obdobju, velja za vse projekte iste vrste;
  • zelena puščica - ponastavitev urne postavke na osnovno vrednost.
 3. Urna postavka vezana na različne lokacije: - matična urna postavka - velja za delo, ki ga posameznik opravi na matični lokaciji; - zunanja urna postavka - delo, ki ga posameznik opravi na zunanjih lokacijah.
 4. shranite.

O uvozu plač in izračunu urne postavke

Dvojne urne postavke

Za vodenje stroškov projektnega dela na različnih lokacijah, z različnimi urnimi postavkami, je treba določiti posebne nastavitve osebam.

 1. V licenci vklopimo modul lokacije in workinput.hourValueBasedOnLocation.
 2. Administrator uredi seznam poslovnih enot in določi, kateri delavci lahko delajo na poslovni enoti/lokaciji (samo osebe, ki imajo dve različni urni postavki za isti projekt).

SPLOŠNO / SISTEMATIZACIJA / POSLOVNE ENOTE

2.1.4.UrnaPostavkaPoslovneEnote.jpg

DOLOČANJE POSLOVNE ENOTE / LOKACIJE

Naziv: obvezno polje

 1. Okrajšava: obvezno polje, izpisuje se v spustnem seznamu pri vpisu dela
 2. Razdalje do ostalih poslovnih enot (če želite prikaz kilometrov med enotami, sicer ima vrednost 0)
 3. Razdalje delavcev do poslovnih enot:

Iz seznama (pod črto) izbiramo osebe, ki lahko delajo na poslovni enoti. Vrednost km je lahko 0.

Primer: na lokaciji A imajo zunanjo urno postavko osebe, ki so v seznamu nad črto. Osnovno urno postavko imajo vse osebe določeno pri osebnih podatkih udeleženci/osebe/urna postavka.

2.1.4.UrnaPostavkaPoslovneEnoteRazdalje.jpg

Pozor! Za urejanje oseb, ki so zaposlene na hčerinskih družbah predlagamo, da se za vsako hčerinsko družbo kreira novo uporabniško ime z administratorskimi pravicami. Uporabnik si v osebnih nastavitvah nastavi privzeto lokacijo dela. Izbira med lokacijami, ki jih je administrator določil v drugem koraku. Primer: Če je Janez zaposlen na PE v Ljubljani, je to njegova privzeta lokacija.

Urejanje dvojnih urnih postavk na projektu. Osebam, ki smo jim omogočili dvojne urne postavke, vpišemo še zunanjo urno postavko, ki velja za posamezen projekt. Če ima oseba samo eno urno postavko, ta korak izpustimo.

PROJEKT / UDELEŽENCI / URNA POSTAVKA

2.1.4.UrnaPostavkaSpremembaNaProjektu.jpg

Osebam, ki imajo dve urni postavki, določimo zunanjo urno postavko in shranimo.

4.1.3.dodajaUrnePostavke.jpg

Poročanje o opravljenem delu

Osebe, ki imajo pravilno določene nastavitve za vpis dela z dvojnimi urnimi postavkami, morajo pravilno poročati o opravljenem projektnem delu glede na lokacijo: Pri vpisu dela na projekt, na katerem imajo določeno dvojno urno postavko, morajo izbrati v spustnem seznamu lokacijo dela. 4PM samodejno obračuna strošek dela glede na določeno urno postavko in lokacijo.

2.1.4.UrnaPostavkavpisProjektnihUr.jpg


Plače - RIP

Urna postavka in plača za kompetenčni center