Person holidays settings/sl/

From Help.4pm
Revision as of 15:33, 27 January 2014 by Writer (talk | contribs) (→‎Upravljanje z dopustom posameznika)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Upravljanje z dopustom posameznika

Osebi določimo:

  • število ur dopusta v tekočem letu, ki ga ima po pogodbi
  • privzetega potrjevalca

Pri novem vpisu sistem beleži razpoložljivo stanje starega dopusta iz prejšnjega leta.
Posebej lahko vpišemo tudi število ur študijskega dopusta.

Število ur iz starega dopusta se hrani do datuma, ki ga administrator nastavi v nastavitvah, privzeto je 30. 6.

Dopust - tipi dopusta

Poznamo več tipov dopusta, ki jih določimo v splošno / sistemizacija / seznam aktivnosti za tipe aktivnosti odsotnosti / dopusti, in sicer zato, da 4PM pravilo odšteva porabo dopusta za vsakega posameznika:

  • redni dopust (plačan): koriščenje rednega dopusta se odšteva od dodeljene kvote in iz kvote prenosa starega dopusta
  • izredni dopust (plačan)': koriščenje izrednega dopusta se ne odšteva od dodeljene kvote
  • študijski dopust (plačan): kvota študijskega dopusta se določi sproti, po pogodbi. Kvota ur se določi posamezniku v osebnih nastavitvah in se ob koriščenju odšteva od določene kvote študijskega dopusta na letni ravni. Študijski dopust se ne prenaša v novo leto, se ga pa planira.
  • izredni neplačani dopust: ni določene kvote ur.
  • kolektivni dopust: načrtovanje in evidentiranje dopusta za celo organizacijo ali izbrano skupino zaposlenih.