Difference between revisions of "Overtime/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
(Created page with "Korekcija nadur Če imate vklopljen modul nadure in vodite nadure na avtomatski način, potem imate možnost korigiranja nadur na mesečni ravni. Pregled in korekcijo nadur...")
(No difference)

Revision as of 12:50, 3 February 2020

Korekcija nadur

Če imate vklopljen modul nadure in vodite nadure na avtomatski način, potem imate možnost korigiranja nadur na mesečni ravni. Pregled in korekcijo nadur delamo v zavihku UDELEŽENCI/OSEBE/NADURE: korekcija nadur 1

za urejanje nadur (v primeru izbrisa, izplačila, itd.) izberete najprej mesec korekcije, nato izberete ikono SVINČNIKA ob imenu osebe, za katero urejate stanje nadur: korekcija nadur 2

Osebi želimo odšteti nadure, saj so bile izplačane, to naredimo tako, da v polje zapišemo »minus« 2 h in kliknemo ENTER. Zapišite še opombo, zakaj je prišlo do korekcije in ponovno kliknite ENETER. korekcija nadur 3

Po korekciji preverimo ali se stanje ur ujema. V naslednji mesec, se bo preneslo le toliko nadur, kolikor jih je po korekciji ostalo v stolpcu »stanje nadur na koncu meseca« Nadure se izračunavajo: »začetno stanje nadur« + »opravljene ure« - »korekcija nadur« = »stanje nadur na koncu meseca« korekcija nadur 4

Opomba: začetno stanje nadur lahko urejamo v osebnih nastavitvah oseb v zavihku UDELEŽENCI/OSEBE/izberi osebo/NASTAVITVE/ ZAČETNO STANJE NADUR