Nastavitve Jezika Aplikacije

From Help.4pm
Revision as of 13:44, 15 October 2012 by Writer (talk | contribs) (Created page with " 4PM je večjezična spletna aplikacija, ki omogoča spletno vodenje projektov in sodelovanje (mednarodnih) projektnih ekip. '''Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplika...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


4PM je večjezična spletna aplikacija, ki omogoča spletno vodenje projektov in sodelovanje (mednarodnih) projektnih ekip.

Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplikacije

Ob vstopu v 4PM uporabniki nastavijo jezik uporabniškega vmesnika, v katerem želijo uporabljati 4PM. Nastavitev jezika se lokalno shrani v cookije brskalnika.

Izbira nastavitve jezika pomeni, da bodo tudi obvestila po e-pošti v izbranem jeziku. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni nastavitev privzetega jezika pred vstopom v aplikacijo. V tem primeru mora potrditi spremembo jezika.

Error creating thumbnail: File missing


4PM podpira poljubno število različnih jezikovnih verzij uporabniškega vmesnika, to pomeni, da lahko kadarkoli dodamo novo jezikovno različico. 4PM je trenutno preveden v 4 jezike: slovenski, angleški, italijanski in hrvaški.