My travel orders/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Moji potni nalogi

Seznam potnih nalogov s podatki o stroških, kilometrih in dnevnicah, označeni glede na stanje.

Nov potni nalog

Predlagatelj izdela nov zahtevek za potni nalog z gumbom »Nov potni nalog« - odpre vnosno okno in izpolni polja:

3.NovPotniNalog.jpg

 • Številka PN: potni nalogi morajo biti oštevilčeni z zaporedno številko. Vsaka organizacija v splošnih nastavitvah izbere način številčenja potnih nalogov: ali na nivoju osebe (po delavcu), ali na nivoju cele organizacije (globalno).
 • Predlagatelj: oseba, ki gre na službeno pot (z navedenim delovnim mestom)
 • Stanujoč: naslov bivališča, če je vpisan pri osebnih podatkih zaposlenega, se izpiše samodejno
 • Datum, ko je bil PN ustvarjen
 • Organizacija, ki pošilja osebo na službeno pot
 • Pričakovani odhod in prihod – določitev trajanja službene poti
 • Predvidena relacija – kam gre oseba na službeno pot
 • Dodaten opis, je neobvezen podatek
 • Namen službene poti – lahko ročno vpišete ali izberete iz seznama nalog, sestankov (dodaj). Izberete lahko več nalog ali sestankov.
 • Prevoz: osebno vozilo ali službeno vozilo. Šifrant vozli uredi administrator v zavihku splošno: splošno: vozila
 • Predujmi: neobvezno polje, ki ga izpolnimo, če je oseba dobila predujem za službeno pot.
 • Moj odredbodajalec: izpiše se vam privzeti odredbodajalec, lahko pa izberete drugo osebo, ki ima to pravico.
 • Ko so podatki vpisani, jih shranimo in pošljemo zahtevek v odobritev (pošlji v odobritev).

8.0.1 PotniNalogi.jpg

Trajni potni nalogi

Trajni potni nalogi so podvrsta potnih nalogov. Veljajo poljubno obdobje, na posamezen potni nalog pa lahko pripravimo obračune več različnih poti v določenem obdobju. Predlagatelj ustvari nov zahtevek za trajni potni nalog s klikom na gumb »nov trajni nalog« in odpre polje za vnos splošnih podatkov o potnem nalogu za izbrano osebo.

 • Veljaven od-do – določitev trajanja veljavnosti PN

Na potrjen trajni potni nalog predlagatelj dodaja obračune za poti, ki jih je opravil v obdobju.

 • z gumbom Dodaj odpre vnosno polje za vnos nastalih potnih stroškov, vpis dejanskih relacij,namena službenih poti.
 • pred oddajo obračuna PN v likvidacijo še uredi splošne podatke o obračunu:
  • izbere likvidatorja PN ter
  • vpiše kraj in datum zaključka.

Dobro je vedeti

 • Za izdelavo trajnih potnih nalogov, mora administrator v splošnih nastavitvah vklopiti možnost uporabe trajnih potnih nalogov.
 • Potni nalogi (navadni ali trajni), ki jih ima oseba, se ne morejo časovno prekrivati.