My input project weekly/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Tedenski vnos dela

V splošnih nastavitvah aplikacije vklopimo tedenski vnos dela.

3.11.6TednskivnosDela.jpg

  • V zavihku projektno delo je seznam projektov, na katerih imamo sprejete naloge.
  • V bela polja vpisujemo projektno delo v rednem času,
  • v siva polja pa projektne nadure (če imamo vklopljen modul nadure)
  • Ko izpolnimo obrazec, ga shranimo. Vpis nadur je odvisen od nastavitev.
  • Če želimo evidentirati in poročati o neprojektnem delu, to vpišemo v zavihku neprojektno delo. Iz seznama neprojektnih aktivnosti izberemo aktivnosti, ki jih želimo vpisati in vpišemo še neprojektno (redno) delo. V bela polja vpisujemo delo v rednem času, v siva polja pa nadure.

Na enak način vpišemo še odsotnosti:

3.11.6.TednskivnosDelaOdsotnosti.jpg

Če želimo urejati vpise ali pogledati posamezen dan, kliknemo na izbran dan. Tu lahko urejamo in pregledujemo vpise na običajen načinmoj 4PM / pregled dela / v obdobju.

Pozor!

  • Pred vnosom nadurnega dela morate najprej vnesti dnevno kvoto ur, ki je odvisna od vaše zaposlitve (poln delovni čas, polovični delovni čas)
  • Pred brisanjem navadnih ur, morate najprej odstraniti nadure.
  • Če imate vklopljen avtomatski vnos nadur, se vse ure, ki so nad vašo dnevno kvoto, vpišejo kot nadure
  • Če imate vklopljeno lokacijo dela, se pri tedenskem vnosu avtomatsko upošteva privzeta lokacija dela.