Main Page

From Help.4pm
Revision as of 08:30, 26 June 2019 by Writer (talk | contribs) (→‎Benvenuto utente 4PM!)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Dobrodošel, uporabnik 4PM!

Pred začetkom uporabe

To so Navodila za uporabo 4PM. Do posameznih sklopov lahko dostopate neposredno iz aplikacije ali pa uporabljate kazalo.

Administrator aplikacije

Vnos uporabnikov
O uporabniških pravicah in dostopih
vse od vnosu dela

Uporaba

Vodja projektov

Nov projekt
Projekti

Član ekipe

Moj 4PM

Welcome 4PM User

Initial 4PM set up

Manual user is available here. Particular parts of the help can be accessed directly from the application.

Administrator

General settings
Resources
User Rights and 4PM access

Use

Project managers

New project
Project management

Team members

My 4PM Dashboard