General/work-calendar/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Delovni koledar

Vsaka organizacija delovni koledar prilagodi svojim delovnim procesom. Administrator določi delovni čas, kateri dnevi v tednu so delovni ter praznične dni.

Urejanje Delovnega koledarja

V primeru urejanje delovnega koledarja in dela prostih dni v primeru druge države naročnika gremo na SPLOŠNO/SPLOŠNO/DELOVNI KOLEDAR:

Dk1.png


Urejanje delovnega časa

Privzeta nastavitev delovnega časa je od 8:00 do 16:00, lahko si dodate pol ure malice. Spremembe delovnega časa vplivajo na vpis nadur, koriščenje dopusta in evidenco ur za praznike. Če določite čas za malico, potem to vpliva na vpis števila ur in nadur.

Urejanje delovnega časa ali delovnih dni za celo organizacijo urejamo tako:

Dk2.png


Urejanje dela prostih dni

Urejanje dela prostih dni – izberemo datum in kliknemo na ikono za uredi:

Dk3.png

Dodamo nov dogodek – praznik:

Dk4.png

Izberemo PRAZNIK, vpišemo ime praznika in izberemo »ponavljaj«:

Dk5.png

… nato pri ponavljaj določimo daljši datum do kdaj naj bi se praznik ponavljal DK6.png in SHRANIMO.


Brisanje praznikov

če ti ne ustrezajo delovnemu koledarju države – izberemo datum s praznikom in kliknemo na ikono uredi:

Dk7.png

… ponovno kliknemo na ikono uredi Dk8.png

Nato kliknemo na gumb BRIŠI in s tem izbrišemo praznik in njegovo ponavljanje skozi leta. Pojavi se dodatno okno in vprašanje ali s tem želite pobrisati pravilo in kliknete na DA:

Dk9.png