Email ogs/sl/

From Help.4pm
Revision as of 10:45, 28 June 2019 by Writer (talk | contribs) (→‎Dnevnik e-pošte)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Dnevnik e-pošte

4PM beleži vso poslano e-pošto, ki jo uporabniki pošljejo z uporabo različnih funkcionalnosti:

  • akcije na nalogah, mejnikih in sestankih (nova, sprejmi, zavrni, opravljeno, končano...),
  • komentarji na projektih, nalogah, mejnikih in sestankih,
  • dokumenti (nov, spremenjen dokument),
  • dopusti (nov zahtevek za dopust, potrjen/zavrnjen/preklican dopust, bližanje dopusta,..),
  • potni nalogi (nov zahtevek, potrjen/zavrnjen nalog, obračun, likvidiran...),
  • opomniki (vpis dela, urejanje projektov).

13.PoslanaEposta.jpg