Difference between revisions of "Dvojne projektne vloge"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
(Created page with "==Dvojne projektne vloge== Funkcionalnost nam omogoča vodenje dvojnih projektnih vlog. Na projektih imajo lahko uporabniki dve projektni vlogi in s tem tudi dve urni postavk...")
(No difference)

Revision as of 16:10, 6 January 2020

Dvojne projektne vloge

Funkcionalnost nam omogoča vodenje dvojnih projektnih vlog. Na projektih imajo lahko uporabniki dve projektni vlogi in s tem tudi dve urni postavki.

Vpis dvojne projektne vloge

Ko omogočimo funkcionalnost se nam na projektu v ekipi pri določanju urnih postavk pojavi možnost vpisa tekstovnega podatka - nove projektne vloge in urne postavke vezane na novo vlogo.

Funkcionalnost se pojavi pri vseh uporabnikih na ekipi. Pri vpisu dela mora uporabnik pri nalogah (ki so na projektu z dvojnimi projektnimi vlogami) izbrati s katero vlogo vpisuje delo.

Pregled dela z dvojnimi projektnimi vlogami

Delo glede na projektne vloge lahko pregledujemo na projektu v zavihku ekipa/vpisi oseb. V tem pregledu vidimo vse vpise oseb in s katero vlogo je bilo delo vneseno.

Pravice nove projektne vloge

Na drugo projektno vlogo ni vezanih pravic. Vse pravic vpogleda v projekt so vezane na prvotno, glavno projektno vlogo. Dodatna zato ne pomeni da ima oseba dodatne pravice na projektu.