Difference between revisions of "Contracts/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
<br />
 
 
==Vnos pogodbe==
 
==Vnos pogodbe==
 
<p> Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA
 
<p> Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA
Line 78: Line 77:
 
<br />
 
<br />
  
== Dodajanje terminsko finančnega načrta & povezovanje z denarnim tokom ==
+
==Dodajanje terminsko finančnega načrta & povezovanje z denarnim tokom==
 
Terminsko finančni načrt je povezan z denarnim tokom projekta. Z klikom na ikono grafa vnesemo datum(e), odstotek ali vrednost (ki se avtomatično preračuna glede na vrednost pogodbe). Ob zaključenem vnosu se te vrednosti prikažejo tudi v denarnem toku. Poljubno je dodan stolpec »Vrednost brez DDV« v katerega lahko vpišete vrednost DDV, ki ni vezana na nič in je le za vašo evidenco.
 
Terminsko finančni načrt je povezan z denarnim tokom projekta. Z klikom na ikono grafa vnesemo datum(e), odstotek ali vrednost (ki se avtomatično preračuna glede na vrednost pogodbe). Ob zaključenem vnosu se te vrednosti prikažejo tudi v denarnem toku. Poljubno je dodan stolpec »Vrednost brez DDV« v katerega lahko vpišete vrednost DDV, ki ni vezana na nič in je le za vašo evidenco.
 +
 +
'''Pomembno''': vsaka pogodba mora imeti dodan vsaj en vnos (100 %) v terminsko finančnem načrtu, šele ob vnosu terminsko finančnega načrta, se bo lahko preračunala »'''realizacija'''« (ob vezavi faz iz T-F načrta z realiziranimi stroški).
 +
 +
 +
 +
<br />
 +
[[File:Term-fin plan.png|none|thumb|414x414px]]

Revision as of 13:09, 29 July 2020

Vnos pogodbe

Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA


Vpis podatkov o pogodbi

- Organizacija

- Številka pogodbe (se mora ujemati s poljem analitika pri fakturah)

- Vrsta naročila (izbiramo iz predlaganih možnosti ali dodamo nove)

- Vrednost

- Davek (prepišemo iz pogodbe, ločen je zaradi različnih davčnih stopenj)

Šifranti.png

*Številka pogodbe je obvezno polje za pravilno povezavo podatkov o pogodbi z denarnim tokom in realizacijo.


Ko smo vnesli osnovne podatke o pogodbi, vnesemo še podatke, ki se nanašajo na projekt:

- Projekt (izberemo iz spustnega seznama)

- Faza (Pogodba se nanaša na eno SM, ki pa se deli na več faz / funkcionalnih enot. V tem primeru je več zapisov oz. vrstic. Zgolj za evidenco - ni obvezno polje, lahko dodajamo ali odstranjujemo.)

- Vrsta stroška (sinhronizirano z obstoječim šifrantom iz iCentra)

- Vrsta dela (ni obvezno polje, šifrant lahko dodajamo ali odstranjujemo)

Brisanje aneksa.png

- Funkcionalna enota (poljubno besedilo, neobvezno polje)

- Datum podpisa in trajanje


Aneksi

Dodajanje dodatkov (aneksov)

Anekse dodajamo v MOJ 4PM / POGODBE / izberemo pogodbo (ali dodajamo ob prvem vnosu pogodbe) / UREDI

- za vnos novega dodatka (aneksa) k pogodbi, odprete obstoječo pogodba in z ikono + dodate novo vrstico,

- vsak dodatek je svoja vrstica z ločenimi vrednostmi in informacijami (vrednosti dodatka in pogodbe se seštevajo),

- vsaka pogodba ima lahko več dodatkov, le-ti se s vnosom terminsko-finančnega plana ažurirajo tudi v denarnem toku.

Dodajanje aneksa.png


Pomembno je, da zapišemo zaporedno številko dodatka v stolpec »aneks«. Le-ta se navadno ujema s št. dodatka iz stolpca »faza«. Po vnosu kliknemo SHRANI.

Aneks številka.png


Vedno nam je na voljo informacija, koliko aneksov je vnesenih na pogodbo.

Število aneksov.png

Brisanje dodatkov

V primeru, da je prišlo do napake pri vnosu, lahko dodatek izbrišete, ne glede na zaporedno številko le-tega. Izberete pogodbo, kliknete UREDI in z ikono  izbiršete dodatek. Številka aneksa v glavi pogodbe se bo avtomatično popravila. Glede na št. vrstic, ki imajo določeno št. aneksa, se poveča ali zmanjša številka aneksa v glavi pogodbe.

Za tem (po potrebi) morate ročno popraviti zaporedje aneksov, v stolpcu »aneks« ter njihovo poimenovanje v stolpcu »faza«. To uredite s klikom na UREDI:

Uredi aneks.png


Datoteke na pogodbah

K pogodbi dodamo datoteko s klikom na ikono dokumenta.

Dodajanje datotek.png


Izberemo poljubno datoteko in jo naložimo k pogodbi. Ko se ikona obarva v modro  pomeni, da so datoteke naložene.

Modra datoteka.png


Na pogodbo lahko dodajamo tudi več datotek.

Dodajanje terminsko finančnega načrta & povezovanje z denarnim tokom

Terminsko finančni načrt je povezan z denarnim tokom projekta. Z klikom na ikono grafa vnesemo datum(e), odstotek ali vrednost (ki se avtomatično preračuna glede na vrednost pogodbe). Ob zaključenem vnosu se te vrednosti prikažejo tudi v denarnem toku. Poljubno je dodan stolpec »Vrednost brez DDV« v katerega lahko vpišete vrednost DDV, ki ni vezana na nič in je le za vašo evidenco.

Pomembno: vsaka pogodba mora imeti dodan vsaj en vnos (100 %) v terminsko finančnem načrtu, šele ob vnosu terminsko finančnega načrta, se bo lahko preračunala »realizacija« (ob vezavi faz iz T-F načrta z realiziranimi stroški).Term-fin plan.png