Difference between revisions of "Contracts/sl/"

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
 +
<br />
 
==Vnos pogodbe==
 
==Vnos pogodbe==
 
<p> Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA
 
<p> Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA
Line 28: Line 29:
  
 
- '''Vrsta dela''' (ni obvezno polje, šifrant lahko dodajamo ali odstranjujemo)
 
- '''Vrsta dela''' (ni obvezno polje, šifrant lahko dodajamo ali odstranjujemo)
 
+
[[File:Brisanje aneksa.png|none|thumb]]
 
- '''Funkcionalna enota''' (poljubno besedilo, neobvezno polje)
 
- '''Funkcionalna enota''' (poljubno besedilo, neobvezno polje)
  
Line 35: Line 36:
 
<br />
 
<br />
  
==Dodajanje dodatkov (aneksov)==
+
==Aneksi==
 +
 
 +
=== Dodajanje dodatkov (aneksov) ===
 +
 
 +
 
 
Anekse dodajamo v '''MOJ 4PM / POGODBE''' / izberemo pogodbo (ali dodajamo ob prvem vnosu pogodbe) / '''UREDI'''
 
Anekse dodajamo v '''MOJ 4PM / POGODBE''' / izberemo pogodbo (ali dodajamo ob prvem vnosu pogodbe) / '''UREDI'''
  
Line 49: Line 54:
  
 
Vedno nam je na voljo informacija, koliko aneksov je vnesenih na pogodbo.
 
Vedno nam je na voljo informacija, koliko aneksov je vnesenih na pogodbo.
[[File:Število aneksov.png|none|thumb|322x322px]]
+
 
 +
=== Brisanje dodatkov ===
 +
V primeru, da je prišlo do napake pri vnosu, lahko dodatek izbrišete, ne glede na zaporedno številko le-tega. Izberete pogodbo, kliknete '''UREDI''' in z ikono  izbiršete dodatek. Številka aneksa v glavi pogodbe se bo avtomatično popravila. Glede na št. vrstic, ki imajo določeno št. aneksa, se poveča ali zmanjša številka aneksa v glavi pogodbe.[[File:Število aneksov.png|none|thumb|322x322px]]Za tem (po potrebi) morate ročno popraviti zaporedje aneksov, v stolpcu »aneks« ter njihovo poimenovanje v stolpcu »faza«. To uredite s klikom na UREDI:
 +
<br />

Revision as of 16:08, 28 July 2020


Vnos pogodbe

Novo pogodbo dodamo v pregledu MOJ 4PM / POGODBE / NOVA POGODBA


Vpis podatkov o pogodbi

- Organizacija

- Številka pogodbe (se mora ujemati s poljem analitika pri fakturah)

- Vrsta naročila (izbiramo iz predlaganih možnosti ali dodamo nove)

- Vrednost

- Davek (prepišemo iz pogodbe, ločen je zaradi različnih davčnih stopenj)

Šifranti.png

*Številka pogodbe je obvezno polje za pravilno povezavo podatkov o pogodbi z denarnim tokom in realizacijo.


Ko smo vnesli osnovne podatke o pogodbi, vnesemo še podatke, ki se nanašajo na projekt:

- Projekt (izberemo iz spustnega seznama)

- Faza (Pogodba se nanaša na eno SM, ki pa se deli na več faz / funkcionalnih enot. V tem primeru je več zapisov oz. vrstic. Zgolj za evidenco - ni obvezno polje, lahko dodajamo ali odstranjujemo.)

- Vrsta stroška (sinhronizirano z obstoječim šifrantom iz iCentra)

- Vrsta dela (ni obvezno polje, šifrant lahko dodajamo ali odstranjujemo)

Brisanje aneksa.png

- Funkcionalna enota (poljubno besedilo, neobvezno polje)

- Datum podpisa in trajanje


Aneksi

Dodajanje dodatkov (aneksov)

Anekse dodajamo v MOJ 4PM / POGODBE / izberemo pogodbo (ali dodajamo ob prvem vnosu pogodbe) / UREDI

- za vnos novega dodatka (aneksa) k pogodbi, odprete obstoječo pogodba in z ikono + dodate novo vrstico,

- vsak dodatek je svoja vrstica z ločenimi vrednostmi in informacijami (vrednosti dodatka in pogodbe se seštevajo),

- vsaka pogodba ima lahko več dodatkov, le-ti se s vnosom terminsko-finančnega plana ažurirajo tudi v denarnem toku.

Dodajanje aneksa.png

Pomembno je, da zapišemo zaporedno številko dodatka v stolpec »aneks« (označeno z modro). Le-ta se navadno ujema s št. dodatka iz stolpca »faza«. Po vnosu kliknemo SHRANI.


Vedno nam je na voljo informacija, koliko aneksov je vnesenih na pogodbo.

Brisanje dodatkov

V primeru, da je prišlo do napake pri vnosu, lahko dodatek izbrišete, ne glede na zaporedno številko le-tega. Izberete pogodbo, kliknete UREDI in z ikono  izbiršete dodatek. Številka aneksa v glavi pogodbe se bo avtomatično popravila. Glede na št. vrstic, ki imajo določeno št. aneksa, se poveča ali zmanjša številka aneksa v glavi pogodbe.

Število aneksov.png

Za tem (po potrebi) morate ročno popraviti zaporedje aneksov, v stolpcu »aneks« ter njihovo poimenovanje v stolpcu »faza«. To uredite s klikom na UREDI: