Work calendars/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Delovni koledar

Vsaka organizacija delovni koledar prilagodi svojim delovnim procesom. Administrator določi delovni čas, kateri dnevi v tednu so delovni ter praznične dni.

Delovni čas

Privzeta nastavitev delovnega časa je od 8:00 do 16:00, s pol ure malice. Spremembe delovnega časa vplivajo na vpis nadur, koriščenje dopusta in evidenco ur za praznike. Če določite čas za malico, potem to vpliva na vpis števila ur in nadur.,

Dnevni delovni koledar