Travel cost types/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Vrste potnih stroškov

V seznam vpisujemo potne stroške, ki jih bodo zaposlenci vpisovali na potne naloge, torej stroške, ki so nastali na poti. Vsakemu potnemu strošku določimo privzeto vrednost, ali pustimo možnost, da jo zaposleni sami vpišejo.

Več o potnih nalogih...

2.2.4 Finance3.jpg