Project rights groups/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

PROJEKTNE PRAVICE

Projektne pravice so vezane na uporabnika in skupino projektov. Projektne pravice določamo vsakemu posamezniku pri urejanju splošnega dostopa do 4PM.
Dostopi-projektne pravice.JPG

Določenim uporabnikom omogočimo pravico do vpogleda v projekte glede na skupino projektov, ki ni odvisna od članstva na projektih.
Uporabnik ima lahko določene različne projektne pravice, za različne skupine projektov.