Import salaries/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Uvoz plač

Predloga je odvisna od vklopljenih tipov projektov

 • podatki o zaposlencu: ime, priimek in e-pošta (natančno ujemanje z vpisanimi podatki)
 • vsaka mesečna plača je svoja vrstica
 • podatki o plači:
  • Številka dokumenta
  • Ime
  • Priimek
  • El. pošta
  • Št. zaposlenega
  • Datum plače
  • Datum plačila
  • Bruto plača €
  • Prispevki na bruto plačo €
  • Neupravičeni stroški €
  • Prehrana €
  • Prevoz na delo €
  • Potni nalogi in dnevnice €
  • Regres
  • Zavarovanje
  • Skupaj


4PM izračuna splošno urno postavko po formuli

(bruto + prispevki + prevoz + prehrana)/število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti)

Uvoz dodatkov na plače

 • Št. zaposlenega
 • Ime
 • Priimek
 • El. Pošta
 • Plača za mesec
 • Projekt/str mesto = oznaka projekta
 • Nagrada/Pov. obseg dela
 • Prispevki pov. obseg dela
 • Nadure (znesek)
 • Prispevki na nadure
 • Št nadur

4PM izračunal posebno urno postavko po formuli

(bruto + prispevki + prevoz + prehrana) + povečan obseg dela (bruto + prispevki) + nadure (bruto + prispevki) /(število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti) + nadure)

Kako izberem način izračuna urne postavke za projekt?

Privzeto imajo projekti modela cofin in part določeno uporabo splošne urne postavke'. Projekti, ki so na modelu projekta interreg, ice pa model urne postavke, ki je določen na programu.

Pozor

Strošek bruto mora vsebovati samo upravičene stroške.

Nastavitve uvoza plač

 • dovoli považanje plač pri uvozu - plačo za isto osebo v istem mesecu lahko uvozimo večkrat
 • avtomatski izračun urne postavke pri uvozu - če je vklopljena ta nastavitev, bo 4PM izračunal splošno urno postavko za posameznika.

Več o plačah in urnih postavkah