Enostavne pravice

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

ENOSTAVNE PRAVICE DOSTOPA

Pravice dostopov do 4PM ureja administrator v zavihku DOSTOPI / UPORABNIŠKE SKUPINE. Enostavne pravice dostopa pomenijo urejanje projektnih pooblastil glede na vlogo na projeku: vodja projekta, član ekipe ali vsi projekti. Z enostavnimi uporabniškimi skupinami določamo dostop tako do projektov kot ostali delov 4PM.

Privzete pravice dostopa z uporabo vnaprej določenih uporabniških skupin:

  • administrator (pravica urejati in videti vse vpise v aplikaciji 4PM),
  • vodja projektov (pravica urejati in videti projekte ter udeležence projektov, ki jih vodi),
  • vnašalec (pogled v Moj 4PM – pregled svojih nalog in mejnikov, vpis ur).

2.3.EnostavnePravice.jpg

Namig

  • vnaprej določene pravice poljubno spreminjate in prilagajate svojim potrebam.
  • Če imamo eno osebo s posebnimi pravicami, določimo novo uporabniško skupino »Janez«, ki ji dodelimo posebne uporabniške pravice. Janezu določite posebne pravice (npr. vpisovanje ur, pogled portala, urejanje portala).