Cost plan units/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Enote

Enote potrebujemo za pripravo kompleksnega finančnega plana pri sofinanciranih projektih.

Enote.JPG