2.1.VnosPodatkovOudelezencih/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Vnos podatkov o udeležencih

Najprej vnesete podatke o udeležencih v 4PM, šele nato jih boste lahko vključevali v projekte, jim načrtovali naloge, omogočilo dostop do dokumentov. Tu ustvarjate osrednjo bazo vaših poslovnih partnerjev, sodelavcev, zunanjih sodelavcev in kontaktnih podatkov.

Udeležence povezujemo v 3 skupine: