PlanStroskov EnostavniProjekti/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Finance: Plan stroškov - enostavni projekti

Enostavni projekti so: tržni, interni, inženirski, proračunski, razvojno raziskovalni, študija, evropski.

Za vodenje projektov je pomembno natančno spremljanje stroškov projekta. Stroške lahko planiramo za vsak projekt, v planu jih poljubno razdelimo po posameznih fazah in tipih stroškov.

Plan stroškov naredimo:
Privzeta nastavitev planiranja je v seznamu (planiramo za cel projekt, brez obdobij in režijskih stroškov). Če želimo planirati po obdobjih, organizacijah in z režijskimi stroški, spremenimo nastavitev planiranja in označimo ustrezne nastavitve. Obdobja projekta: če ne določimo posebej v izkaznici, je privzeto eno obdobje, ki je določeno z začetnim in končnim datumom projekta. Poljubna obdobja morajo biti vnaprej določena.

  • izberemo, ali želimo načrtovati stroške po projektu ali po fazah,
  • iz spustnega seznama izberemo tip stroška,
  • vpišemo planirani znesek stroška in
  • vnos potrdimo s klikom na vnesi.

Dobro je vedeti: Potne stroške moramo načrtovati vnaprej, če ocenimo, da jih bomo imeli. To je predpogoj za vpisovanje kilometrine na projekt.


     4.5.1.1 PlanStroskovEnostavniProjekti.jpg


Ko planiramo stroške enostavnih evropskih projektov, je logika planiranja stroškov enaka. Izpolnimo še:

  • stroškovno področje,
  • upravičeni stroški in
  • povrnjeni stroški.

Obvezno je planiranje stroškov zaposlenih, da bomo dodajali naloge, mejnike. Z ustreznim planiranjem stroškov, bo tudi kasnejše spremljanje realizacije enostavno.


     4.5.1.2 PlanStroskovEnostavniProjekti.jpg